REKISTERISELOSTE JA TIETOSUOJA

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, minkälaisia henkilötietoja sinusta voidaan kerätä tilatessasi tuotteita ja palveluita tai maksuttoman uutiskirjeen Bloom & Cakesin verkkosivuston kautta sekä mihin tarkoituksiin näitä tietoja voidaan käyttää. Tekemällä tilauksen ja/tai täyttämällä yhteystietosi verkkosivuilla oleviin yhteydenottolomakkeisiin, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Tätä tietosuojaselostetta voidaan ajoittain päivittää julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti. Päivitetty 26.9.2023.


1. Rekisterin nimi

Bloom & Cakesin asiakastietorekisteri


2. Rekisterinpitäjä

Bloom & Cakes

Y-tunnus 3237582-7

Hiidenkatu 1 D 3

70840 Kuopio


3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kaisu Mattinen

kaisu@bloomandcakes.fi

0400 210 473


4. Rekisteriin liittyvät sivustot

www.bloomandcakes.fi


5. Käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen solmiminen ja ylläpito sekä mahdolliset markkinointitoimenpiteet. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.


6. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus tai sopimus. Tietoja tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.


7. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu kahdesta rekisteristä. Rekisteri asiakkaista sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron sekä sopimus- ja tilaustiedot. Osoite voidaan tarvita toimituksen mahdollistamiseksi. Rekisteri uutiskirjeen tilaajista sisältää sähköpostiosoitteen.


8. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakkaan tekemän yhteydenoton tai sopimuksen syntymisen yhteydessä. Tiedot voidaan saada esimerkiksi www-lomakkeilla lähetetyistä tilauskyselyistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, puhelimitse tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Uutiskirjeen tilaajien rekisterin tiedot saadaan, kun henkilö tilaa uutiskirjeen nettisivujen tai sosiaalisen median kanavien kautta.


9. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.


10. Yksityisyys ja tietosuoja

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti ja tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Yrityksen tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain rekisterinpitäjän henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietojen tarkasteluun voidaan antaa oikeus vain tiedon lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliselle henkilölle. Rekisterinpitäjä pitää salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.


11. Tarkastusoikeus ja oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu, sekä vaatia mahdollisen virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Tarkastus -ja oikaisupyynnöt tulee osoittaa allekirjoitetulla kirjeellä rekisterinpitäjälle, yllä olevaan osoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa edellyttää pyynnön esittäjää todentamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä tekee toivotut muutokset.


12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistaminen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"), ellei rekisterinpitäjällä ole lakisääteistä velvoitetta jatkaa henkilötietojen käsittelyä. Myös nämä pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa edellyttää pyynnön esittäjää todentamaan henkilöllisyytensä.